Ola Palm Helland
Forlagssjef 
Epost: ola@forlagetvictoria.no
Telefon: 90 60 66 11

Thomas Heggen
Salgs- og markedssjef
Epost: thomas@forlagetvictoria.no
Telefon: 990 31 500

Frode Granum Stang
Redaktør
Epost: frode@forlagetvictoria.no
Telefon: 48 07 47 91

Besøksadresse:
Forlaget Victoria AS
Brugata 14
0186 Oslo

Postadresse:
Postboks 291 Sentrum
0103 Oslo

Epost:
kontakt@forlagetvictoria.no