Robert Johansen
Fungerende forlagssjef 
Epost: robert@bokkompaniet.no
Telefon: 96 01 30 70

Thomas Heggen
Salgs- og markedssjef
Epost: thomas@forlagetvictoria.no
Telefon: 990 31 500

Besøksadresse:
Forlaget Victoria AS
Brugata 14
0186 Oslo

Postadresse:
Postboks 291 Sentrum
0103 Oslo